usługi

Rodzaje wdrożeń

Naszą siłą jest doświadczenie i wiedza, które pozwalają skutecznie zwiększać efektywność.

System zarządzania jakością jest elementem procesu modernizacyjnego całego przedsiębiorstwa.

W Polsce przedsiębiorstwa funkcjonują w warunkach zmieniającego się otoczenia, rosnącego ryzyka gospodarczego i dużej niepewności ograniczającej ich rozwój lub trwanie na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Klient stał się coraz bardziej wymagającym uczestnikiem rynku, ukierunkowanym nie tylko na cenę, ale także na inne parametry usługi lub produktu, np. takie jak: jakość dostarczanego asortymentu, dostępność, kompleksowość, terminowość, itp.

Jednakże najważniejszym czynnikiem stała się szeroko rozumiana jakość. Wynikiem takiego działania klientów, przedsiębiorstwa zmuszone zostały do podejmowania szybkich działań modernizacyjnych procesów produkcyjnych (usługowych) w celu zapewnienia konkurencyjności.

Systemy Zarządzania Przedsiębiorstwem 

Celem systemów zarządzania przedsiębiorstwem jest zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku poprzez:

  • ukierunkowanie na potrzeby i oczekiwania klienta. 
  • usystematyzowanie działań, 
  • automatyzację procesów, 
  • kontrolę jakości. 

Wdrażając systemy zarządzania przedsiębiorstwem zyskujemy szereg korzyści, które w sposób bezpośredni przekładają się na efektywność biznesu i jego opłacalność. Co ważne, omawiane systemy pozwalają również ograniczyć koszty wynikające z obsługiwanych procesów. Systematyzacja i automatyzacja procesów zmniejsza straty surowców i energii, jednocześnie obniżając ryzyko reklamacji i zwrotów oraz kosztów związanych z ich obsługą.

System Zarządzania Jakością w Przedsiębiorstwie 

We współczesnym przedsiębiorstwie istotną rolę odgrywa zarządzanie jakością. System zarządzania jakością zapewnia:

  • wysoką powtarzalność towarów/usług, 
  • wysoką jakość, 
  • ograniczenie zwrotów i reklamacji (w przypadku towarów). 

System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie to rozwiązanie, które znajduje zastosowanie w biznesach niezależnie od reprezentowanej branży. Każdy biznes ukierunkowany na potrzeby i oczekiwania klienta końcowego powinien się liczyć z koniecznością utrzymania standardu produktu i/lub usługi na określonym poziomie, jak również koniecznością jego podnoszenia. 

Dowiedz się więcej o zintegrowanych systemach zarządzania w naszym artykule.

Systemy Zarządzania Przedsiębiorstwem: Kompleksowe Wsparcie Wdrożeniowe 

Jesteśmy firmą wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania. Pomagamy klientom wdrażać normy i systemy dopasowane do potrzeb ich przedsiębiorstw. Naszym celem jest zwiększenie konkurencyjności organizacji poprzez jej lepsze zarządzanie i zapewnienie powtarzalnej jakości oferowanych produktów lub usług. Klientów zainteresowanych wdrożeniem systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie lub innego systemu zarządzania przedsiębiorstwem zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą i kontaktu. 

Oferujemy pomoc przy wdrożeniu systemu ISO  oraz systemu IFS.

jakość na bieżąco

Aktualności

jednorazowe-opakowania-z-tworzyw-sztucznych

12.06.2023

Jednorazowe opakowania z tworzyw sztucznych: Ile będą kosztować w 2024 roku?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało projekty rozporządzeń w sprawie opłat za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz pokrycia kosztów […]

Zintegrowane Systemy Zarządzania

26.01.2023

Zintegrowane Systemy Zarządzania

Mianem zintegrowanych systemów zarządzania określa się połączenie procesów, procedur i praktyk działania stosowanych w organizacji w celu wdrożenia […]

09.01.2023

Komisja Europejska zaproponowała nowe przepisy ws. opakowań i odpadów opakowaniowych

30 listopada 2022 r.  KE zaproponowała zmianę rozporządzenia o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (z ang. Regulation on Packaging and Packaging Waste(1)). Zmiany […]

05.01.2023

Czy data produkcji zastąpi termin przydatności? Data produkcji żywności na etykiecie środka spożywczego.

Zgodnie z rozporządzeniem 1169/2011[1] w oznakowaniu środka spożywczego podaje się: datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia. […]