Rodzaje wdrożeń

ISO 9001

Wyróżnij się na tle konkurencji dzięki wdrożeniu oraz certyfikacji ISO 9001:2015 z audytem zgodności z tą międzynarodowo uznawaną normą systemów zarządzania jakością (QMS).

PN-EN ISO 9001:2015 to międzynarodowa norma, którą mogą stosować wszystkie organizacje, niezależnie od ich wielkości i rodzaju prowadzonej działalności. Nie jest to norma techniczna, w związku z tym nie precyzuje wymagań odnośnie wyrobu a samego systemu zarządzania.

Zalety posiadania certyfikowanego systemu ISO 9001:

  • podniesienie jakości usług,
  • wzrost satysfakcji klienta,
  • ograniczenie ilości reklamacji,
  • obniżenie kosztów działania przedsiębiorstwa,
  • wzrost wydajności firmy,
  • bardziej efektywne zarządzanie własnymi zasobami,
  • uporządkowanie dokumentacji wewnętrznej,
  • wzrost konkurencyjności.

Certyfikacji dokonuje niezależna i bezstronna jednostka certyfikująca. Przy jej wyborze warto sprawdzić czy posiada akredytacje na branże w obszarze Państwa działalności.
Po pozytywnym wyniku auditu certyfikującego wydawany jest certyfikat. Zachowuje on ważność przez 3 lata, pod warunkiem przeprowadzania corocznych auditów nadzoru, mających na celu zapewnienie dalszej skuteczności systemu zarządzania.

Przejdź Do Kontaktu

jakość na bieżąco

Aktualności

Zintegrowane Systemy Zarządzania

26.01.2023

Zintegrowane Systemy Zarządzania

Mianem zintegrowanych systemów zarządzania określa się połączenie procesów, procedur i praktyk działania stosowanych w organizacji w celu wdrożenia […]

09.01.2023

Komisja Europejska zaproponowała nowe przepisy ws. opakowań i odpadów opakowaniowych

30 listopada 2022 r.  KE zaproponowała zmianę rozporządzenia o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (z ang. Regulation on Packaging and Packaging Waste(1)). Zmiany […]

05.01.2023

Czy data produkcji zastąpi termin przydatności? Data produkcji żywności na etykiecie środka spożywczego.

Zgodnie z rozporządzeniem 1169/2011[1] w oznakowaniu środka spożywczego podaje się: datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia. […]

21.12.2022

Nowe regulacje w sprawie tworzyw sztucznych na potrzeby branży spożywczej

Nowe Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/15XX w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością […]