jakość na bieżąco

Aktualności

jednorazowe-opakowania-z-tworzyw-sztucznych

Jednorazowe opakowania z tworzyw sztucznych: Ile będą kosztować w 2024 roku?

12.06.2023

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało projekty rozporządzeń w sprawie opłat za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz pokrycia kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z takich produktów. Rozporządzenia miałyby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Znamy już proponowaną wysokość opłat za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, a także wysokość opłat na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów z nich powstających. Wiemy również, z jakimi obowiązkami dla sklepów, hurtowni i gastronomii wiązać się będzie projektowane rozporządzenie.

SUP: Opłaty za jednorazowe opakowania z tworzyw sztucznych

Projekt rozporządzenia zakłada stawkę w wysokości:

 • 0,2 zł w przypadku kubków na napoje, w tym ich pokrywek i wieczek,
 • 0,25 zł w przypadku pojemników na żywność, w tym pojemników takich jak pudełka, z pokrywką lub bez, stosowanych w celu umieszczania w nich żywności, która jest:
  • przeznaczona do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos, zazwyczaj spożywana bezpośrednio z pojemnika,
  • gotowa do spożycia bez dalszej obróbki, takiej jak przyrządzanie, gotowanie czy podgrzewanie.

Dotyczy to także pojemników na żywność typu fast food lub na inne posiłki gotowe do bezpośredniego spożycia. Wyjątek stanowią pojemniki na napoje, talerze oraz paczki i owijki zawierające żywność.

ROP: Opłata na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów z produktów jednorazowych z tworzyw sztucznych

Projekt rozporządzenia w sprawie stawek opłaty na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych, powstałych z produktów jednorazowego użytku oraz utworzenia i utrzymania publicznych systemów zbierania tych odpadów zakłada trzy stawki, odpowiednio w wysokości:

0,20 zł za 1 kg odpadów będących:

 • pojemnikami na żywność, paczkami i owijkami, wykonanymi z elastycznych materiałów zawierających żywność przeznaczoną do bezpośredniego spożycia z paczki lub owijki bez żadnej dalszej obróbki,
 • pojemnikami na napoje o pojemności do trzech litrów, kubkami na napoje, w tym ich pokrywkami i wieczkami, lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego,

0,01 zł za:

 • sztukę wyrobów tytoniowych z filtrami zawierającymi tworzywa sztuczne i filtrów zawierających tworzywa sztuczne sprzedawane do używania łącznie z wyrobami tytoniowymi,

0,01 zł za:

 • sztukę chusteczek nawilżanych (uprzednio nawilżanych chusteczek przeznaczonych do higieny osobistej i uprzednio nawilżonych chusteczek do użytku domowego),
 • sztukę balonów z wyjątkiem balonów przeznaczonych do użytku przemysłowego lub innych profesjonalnych zastosowań.

Nowe opłaty – nowe obowiązki

Nowe opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wiążą się z nowymi obowiązkami dla jednostek handlu detalicznego, jednostek handlu hurtowego oraz jednostek gastronomicznych. Zgodnie z treścią projektowanego rozporządzenia, opłaty za opakowania jednorazowe będą pobierane przez wyżej wskazane podmioty, które wydają użytkownikom końcowym produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, będące opakowaniami oraz napoje lub żywność pakowane w te opakowania przez te podmioty.

Opłata będzie pobierana również przez:

 • przedsiębiorców pakujących,

przedsiębiorców oferujących napoje lub żywność w opakowaniach jednorazowych za pomocą urządzeń vendingowych.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy wdrażaniu systemu zarządzania przedsiębiorstwem, skontaktuj się z nami! Oferujemy pomoc przy wdrażaniu systemu ISOsystemu IFS.

jakość na bieżąco

Aktualności

jednorazowe-opakowania-z-tworzyw-sztucznych

12.06.2023

Jednorazowe opakowania z tworzyw sztucznych: Ile będą kosztować w 2024 roku?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało projekty rozporządzeń w sprawie opłat za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz pokrycia kosztów […]

Zintegrowane Systemy Zarządzania

26.01.2023

Zintegrowane Systemy Zarządzania

Mianem zintegrowanych systemów zarządzania określa się połączenie procesów, procedur i praktyk działania stosowanych w organizacji w celu wdrożenia […]

09.01.2023

Komisja Europejska zaproponowała nowe przepisy ws. opakowań i odpadów opakowaniowych

30 listopada 2022 r.  KE zaproponowała zmianę rozporządzenia o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (z ang. Regulation on Packaging and Packaging Waste(1)). Zmiany […]

05.01.2023

Czy data produkcji zastąpi termin przydatności? Data produkcji żywności na etykiecie środka spożywczego.

Zgodnie z rozporządzeniem 1169/2011[1] w oznakowaniu środka spożywczego podaje się: datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia. […]