Rodzaje wdrożeń

ISO 27001

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 to zbiór wymagań umożliwiający ustanowienie, wdrożenie, utrzymanie oraz doskonalenie polityki związanej z informacją. Jest to międzynarodowy i rozpoznawalny standard.

Zgodnie z jego wytycznymi, bezpieczeństwo informacji powinno być zawsze rozpatrywane w trzech aspektach:

 • poufności informacji – rozumianej jako zapewnienie, że dostęp do informacji mają wyłącznie upoważnione osoby lub podmioty,
 • integralności informacji – rozumianej jako zapewnienie, że informacja jest kompletna (nie zawiera wykluczeń, które mogą mieć wpływ na właściwe rozumienie przekazu informacyjnego),
 • dostępności informacji – rozumianej jako zapewnienie, że upoważnieni użytkownicy mają dostęp do informacji w każdej sytuacji, kiedy jest to niezbędne do realizacji ich zadań.

PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 pomaga organizacjom stworzyć odpowiednie warunki ochrony informacji. Odpowiednie tzn. adekwatne do ryzyka utraty, zniszczenia lub odtajnienia informacji.
Posiadanie certyfikowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji jest zapewnieniem dla kontrahentów, że ochrona danych i informacji jest istotna dla firmy. Standard ten ma zastosowanie we wszystkich organizacjach, dla których informacja stanowi wymierną wartość lub jej ochrona wynika z odpowiednich przepisów prawa. Mogą to być: firmy, banki, jednostki administracji publicznej różnych szczebli, jednostki służby zdrowia, organizacje non-profit.

Korzyści z działania zgodnego ze standardem PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06

 • ustanowienie środków bezpieczeństwa dla danych informatycznych,
 • poprawa kontroli nad zagrożeniami,
 • systemowa redukcja popełnianych błędów,
 • minimalizowanie kosztów poprzez zoptymalizowanie struktur,
 • wzrost świadomości pracowników odnośnie bezpieczeństwa informacji,
 • zwiększenie zaufania klientów i partnerów biznesowych poprzez chronienie ich danych wrażliwych,
 • właściwe reakcje na zagrożenie spójności danych przedsiębiorstwa,
 • optymalizacja procesów, oszczędność czasu i środków,
 • wskazuje, że organizacja funkcjonuje zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa,
 • zapewnia komfort Klientom, pracownikom, partnerom handlowych i zainteresowanym stronom przez budowanie świadomości, że systemy przetwarzania informacji wykorzystywane w organizacji a tym samym przetwarzane w nich informacje są bezpieczne.

Przejdź Do Kontaktu

jakość na bieżąco

Aktualności

Zintegrowane Systemy Zarządzania

26.01.2023

Zintegrowane Systemy Zarządzania

Mianem zintegrowanych systemów zarządzania określa się połączenie procesów, procedur i praktyk działania stosowanych w organizacji w celu wdrożenia […]

09.01.2023

Komisja Europejska zaproponowała nowe przepisy ws. opakowań i odpadów opakowaniowych

30 listopada 2022 r.  KE zaproponowała zmianę rozporządzenia o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (z ang. Regulation on Packaging and Packaging Waste(1)). Zmiany […]

05.01.2023

Czy data produkcji zastąpi termin przydatności? Data produkcji żywności na etykiecie środka spożywczego.

Zgodnie z rozporządzeniem 1169/2011[1] w oznakowaniu środka spożywczego podaje się: datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia. […]

21.12.2022

Nowe regulacje w sprawie tworzyw sztucznych na potrzeby branży spożywczej

Nowe Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/15XX w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością […]