Rodzaje wdrożeń

ISO 18001

Norma ISO 18001 zawiera wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Jej celem jest umożliwienie przedsiębiorstwom odpowiedniego sformułowania oraz realizacji polityki i celów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie z normą ISO 18001 polityka bezpieczeństwa i higieny pracy powinna być dokumentowana i wdrażana w organizacji. Powinna wyrażać zobowiązanie organizacji do:

 • zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 • dążenia do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • spełniania wymagań przepisów prawnych oraz innych wymagań dotyczących organizacji,
 • ciągłego doskonalenia działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zapewniania odpowiednich zasobów i środków do wdrażania tej polityki,
 • podnoszenia kwalifikacji oraz uwzględniania roli pracowników i ich angażowania do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy.

ISO 18001Łódź i okolica

Zakres zastosowania normy w określonym systemie zarządzania organizacją wynika z czynników takich, jak:

 • polityka bezpieczeństwa i higieny pracy organizacji,
 • charakter działań organizacji,
 • warunki, w jakich działa organizacja.

Mając to na uwadze przygotowujemy przedsiębiorstwa do wdrażania 18001. Nasze działania w tym zakresie obejmują szczegółową analizę dotychczasowej polityki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jej ocenę w kontekście wdrażanej normy. Ponadto zapewniamy:

 • opracowanie nowych procedur,
 • przygotowanie niezbędnej dokumentacji,
 • szkolenia pracowników.

Działamy na terenie miasta Łódź i okolicy. Współpracujemy z przedsiębiorstwami niezależnie od rozmiaru i reprezentowanej branży. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą, a w razie pytań lub wątpliwości do kontaktu.

jakość na bieżąco

Aktualności

jednorazowe-opakowania-z-tworzyw-sztucznych

12.06.2023

Jednorazowe opakowania z tworzyw sztucznych: Ile będą kosztować w 2024 roku?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało projekty rozporządzeń w sprawie opłat za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz pokrycia kosztów […]

Zintegrowane Systemy Zarządzania

26.01.2023

Zintegrowane Systemy Zarządzania

Mianem zintegrowanych systemów zarządzania określa się połączenie procesów, procedur i praktyk działania stosowanych w organizacji w celu wdrożenia […]

09.01.2023

Komisja Europejska zaproponowała nowe przepisy ws. opakowań i odpadów opakowaniowych

30 listopada 2022 r.  KE zaproponowała zmianę rozporządzenia o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (z ang. Regulation on Packaging and Packaging Waste(1)). Zmiany […]

05.01.2023

Czy data produkcji zastąpi termin przydatności? Data produkcji żywności na etykiecie środka spożywczego.

Zgodnie z rozporządzeniem 1169/2011[1] w oznakowaniu środka spożywczego podaje się: datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia. […]