Rodzaje wdrożeń

ISO 45001

ISO 45001 to pierwsza uznawana międzynarodowo norma dotycząca Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Standard pomaga organizacjom zarządzać procesami oraz ryzykiem związanym z bezpieczeństwem i higieną pracy, w sposób systematyczny i spójny.

Standard ISO 45001 zastępuje BS OHSAS 18001:2007 i PN-N-18001:2004, które zostały wycofane 31 marca 2021 roku. Oznacza to, że do tego czasu, wszystkie organizacje, które posiadają aktualnie ważne certyfikaty wydane na zgodność ze wspomnianymi normami, są zobowiązane zaktualizować swój system do wymagań nowej normy ISO 45001, w celu zachowania ciągłości certyfikacji.
Nowa norma została opracowana by zwiększyć kompatybilność z aktualnymi wydaniami norm dotyczącymi systemu zarządzania jakością (ISO 9001:2015) i środowiskiem (ISO 14001:2015). Normy te posiadają jednolitą strukturę, zgodną ze standardem High Level Structure. Ta sama struktura dokumentów, czyli numeracja rozdziałów oraz układ wymagań, znacząco ułatwiają integrację systemów QMS, EMS i BHP.

ISO 45001 reguluje najważniejsze zagadnienia związane z BHP, dzięki czemu stanowi podstawę do zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym . Umożliwia wprowadzanie skutecznych działań ochronnych, które przyczynią się do zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy. Certyfikat ISO 45001 jest wiarygodnym dowodem, że wszystkie procesy realizowane w Państwa organizacji zorientowane są na zapewnienie bezpiecznych warunków pracy.

Korzyści z certyfikacji ISO 45001:

  • Ograniczenie do minimum występowania wypadków przy pracy,
  • redukcja kosztów ubezpieczeń,
  • zminimalizowanie występowania chorób zawodowych,
  • działania ukierunkowane na zapewnienie stałej poprawy stanu bhp funkcjonującego w Organizacji,
  • większa świadomości pracowników odnośnie bezpieczeństwa pracy,
  • spełnianie wymagań prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • poprawa wizerunku firmy w oczach klientów, dostawców, władz oraz inwestorów.

Przejdź Do Kontaktu

jakość na bieżąco

Aktualności

Zintegrowane Systemy Zarządzania

26.01.2023

Zintegrowane Systemy Zarządzania

Mianem zintegrowanych systemów zarządzania określa się połączenie procesów, procedur i praktyk działania stosowanych w organizacji w celu wdrożenia […]

09.01.2023

Komisja Europejska zaproponowała nowe przepisy ws. opakowań i odpadów opakowaniowych

30 listopada 2022 r.  KE zaproponowała zmianę rozporządzenia o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (z ang. Regulation on Packaging and Packaging Waste(1)). Zmiany […]

05.01.2023

Czy data produkcji zastąpi termin przydatności? Data produkcji żywności na etykiecie środka spożywczego.

Zgodnie z rozporządzeniem 1169/2011[1] w oznakowaniu środka spożywczego podaje się: datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia. […]

21.12.2022

Nowe regulacje w sprawie tworzyw sztucznych na potrzeby branży spożywczej

Nowe Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/15XX w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością […]