Rodzaje wdrożeń

ISO 22000:2018

PN-EN ISO 22000:2018-08 to międzynarodowa norma określająca wymagania w zakresie zarządzania bezpieczeństwem żywności. Łączy wymagania systemu HACCP oraz Dobrych Praktyk (Produkcyjnych, Higienicznych, Cateringowych, Dystrybucyjnych itp.)

Najważniejsze elementy systemu ISO 22000:

 • odpowiedzialność najwyższego kierownictwa,
 • analiza procesów wstępnych i głównych,
 • opracowanie polityki bezpieczeństwa,
 • opracowanie odpowiednich formularzy, instrukcji i procedur,
 • przeszkolenie pracowników: zapoznanie z nowymi wymaganiami,
 • kontrola zagrożeń,
 • stałe doskonalenie.

Wymagania normy mogą wdrożyć firmy bez względu na typ, wielkość i dostarczany wyrób, pośrednio związane z łańcuchem żywnościowym, a zajmujące się:

 • transportem i dystrybucją żywności,
 • magazynowaniem żywności,
 • produkcją opakowań oraz materiałów mających kontakt z żywnością,
 • produkcją maszyn i urządzeń,
 • produkcją środków do mycia i dezynfekcji.

Korzyści z utrzymywania certyfikowanego systemu:

 • dostarczanie produktów bezpiecznych dla konsumentów,
 • wdrożenie efektywnej komunikacji ze wszystkimi ogniwami łańcucha żywnościowego,
 • obniżeniem kosztów działalności poprzez usystematyzowanie procesów organizacji,
 • wzrost zadowolenia klientów wynikający z minimalizacji zagrożeń w procesie produkcji żywności,
 • wykazanie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi bezpieczeństwa żywności,
 • spełnienie wymagań prawnych dotyczących przemysłu spożywczego.

jakość na bieżąco

Aktualności

Zintegrowane Systemy Zarządzania

26.01.2023

Zintegrowane Systemy Zarządzania

Mianem zintegrowanych systemów zarządzania określa się połączenie procesów, procedur i praktyk działania stosowanych w organizacji w celu wdrożenia […]

09.01.2023

Komisja Europejska zaproponowała nowe przepisy ws. opakowań i odpadów opakowaniowych

30 listopada 2022 r.  KE zaproponowała zmianę rozporządzenia o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (z ang. Regulation on Packaging and Packaging Waste(1)). Zmiany […]

05.01.2023

Czy data produkcji zastąpi termin przydatności? Data produkcji żywności na etykiecie środka spożywczego.

Zgodnie z rozporządzeniem 1169/2011[1] w oznakowaniu środka spożywczego podaje się: datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia. […]

21.12.2022

Nowe regulacje w sprawie tworzyw sztucznych na potrzeby branży spożywczej

Nowe Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/15XX w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością […]